Om deze website goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Meer informatie.

Service en onderhoud

Servicecontract Deliver E-Bikes

Een Deliver E-bike vraagt in het algemeen meer onderhoud dan een E-bike of een fiets zonder elektrische ondersteuning. Gelukkig kunnen wij bij Deliver E-bikes u de zorg van het onderhoud uit handen nemen door u een servicecontract aan te bieden. Wij bieden landelijke service, door onze samenwerking met professionele partners, die u graag van dienst zijn.

Wat is een Servicecontract?
Het servicecontract houdt in dat u periodiek recht heeft (service level) op onderhoud aan uw
Deliver E-bike. Samen bepalen we hoeveel jaarlijkse onderhoudsbeurten het beste bi uw bedrijf past. Het verschil in service level hangt af van het gebruik en uw wensen van de Deliver E-bike.
Met een servicecontract nemen wij een stukje zorg uit handen, u hoeft niets te doen. Wij nemen contact met u op voor het maken van de periodieke onderhoud afspraak. Daarnaast komen wij naar uw bedrijf toe voor de onderhoudsbeurt aan de Deliver E-bikes.

Reparaties

Standaard reparaties vallen onder het Servicecontract. Als u buiten uw periodieke onderhoud een reparatie aan uw Deliver E-bike nodig heeft, dan kunt u een afspraak maken met ons. Wij of onze servicepartner komen bij u langs voor deze reparatie aan uw Deliver E-bike uit te voeren.

Mobiliteitsgarantie

Als onze servicepartner de reparatie niet plaatselijk kan maken, wordt de Deliver E-Bike naar de werkplaats gebracht. Wij zorgen dat u een tijdelijke Deliver E-bike tot uw beschikking krijgt om uw mobiliteit te waarborgen. Voor deze service rekenen wij een vergoeding afhankelijk van type Deliver E-bike. Uiteraard wordt uw Deliver E-bike na reparatie bij u kosteloos afgeleverd.

1467 20201209 120606

Wat is er inbegrepen in het servicecontract
Het controleren en onderhouden van uw Deliver E-bikes om een goede werking te waarborgen.

We noemen dit all inclusive! De onderdelen die onder de reguliere slijtage horen zoals de banden, remblokken, ketting, tandwielen kabels trappers en verlichting zijn in het contract inbegrepen. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan en zijn de kosten aan uw Deliver E-bikes overzichtelijk voor uw organisatie.

Onder het Servicecontract valt niet:
Kapotte onderdelen door buitensporige slijtage en / of lekke banden. Reparaties die zijn veroorzaakt door schade aan of door onjuist gebruik van de Deliver E-bike vallen niet onder het service contract. Daarnaast schades door invloeden van buitenaf zoals storm en vandalisme. De Deliver E-bike gebruikt blijft worden, ondanks reeds geconstateerde schade/ en of gebreken, en dit gebruik de schade verergert.

Looptijd servicecontract:
Het servicecontract wordt afgesloten voor minimaal 12 maanden en maximaal 36 maanden. Drie maanden voor het het einde van de lopende overeenkomst wordt, na gezamenlijk overleg en evaluatie, het service contract verlengd. Deze verlenging is niet van toepassing als één van de partijen schriftelijk te kennen heeft gegeven de overeenkomst te beëindigen.

De kosten van het servicecontract worden per kwartaal of per jaar vooraf gefactureerd. De opzegtermijn van het servicecontract is 2 maanden voor het einde van de afgesproken looptijd. Wij behouden het recht om tussentijds uw service level te wijziging na wederzijdse ervaring. Wij behouden het recht om bij betalingsachterstanden het serviceonderhoud op te schorten.

U kunt kiezen uit 3 verschillende service level varianten. Dat zijn 3, 4, of 6 maandelijkse interval van het onderhoud aan uw Deliver E-bike.

Ons servicecontract voorziet in de volgende werkzaamheden:
 • Voorrijkosten
 • Arbeidsloon
 • Onderdelen
 • Controle en afstellen van de remmen en als het nodig is vervangen
 • Controle en afstellen versnelling
 • Controle spanning banden en als het nodig is vervangen
 • Controle spaakspanning en als nodig aanspannen
 • Controle verlichting, reflectoren en als het nodig is vervangen
 • Controle en afstellen sloten en als nodig vervangen
 • Controle frame delen, spatborden en stuurinrichting
 • Bouten en moeren vastdraaien
 • Speling op draaiende onderdelen
 • Controle Ketting of beltdrive spanning
 • Standaard, pedalen en bagagedragers
 • Reinigen
 • Controle Elektrische componenten:
 • werking van de accu en resetten
 • status van de accu/adapter
 • motor
 • krachtsensor / aandrijflijn
 • bekabeling
 • software updates

Zoals u zojuist heeft kunnen lezen is het van belang om uw Deliver E-Bike goed te onderhouden en regelmatig te laten controleren. Zo kunt u optimaal van uw Deliver E-Bike blijven genieten.

Samen met u nemen we het servicecontract door en kunnen wij u antwoord geven op uw vragen.
Please enable javascript to use this contact form.
Verzenden